BIV onderzoek door Claass.it.

Beschikbaarheid (continuïteit), de integriteit (betrouwbaarheid) en de vertrouwelijkheid (exclusiviteit) van informatie en systemen kan worden onderzocht middels een BIV classificatie. BIV is het acroniem voor Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid.
De eerste stap van het onderzoek is het inventariseren van de huidige eisen en wensen van de ICT omgeving bij u en door u, de klant.
We hebben hiervoor een checklist die gebruikt kan worden om inzage te krijgen in alle veiligheidsaspecten van de ICT omgeving. Dit onderzoek resulteert in een rapportcijfer die vergelijkbaar is met de classificatie. Dus laag, middel en hoog.
Met behulp van dit kunnen we vervolgens toetsen of de huidige inrichting overeenkom met uw verwachtingen en wensen hieromtrent.

 

Beschikbaarheid, Integriteit en vertrouwelijkheid