Certified Cloud Governance Specialist

In deze cursus leer je aantoonbare vaardigheden in het definiëren, vaststellen en evolueren van bestuurlijke controles.

Module 1, 2, 10, 11 en 12

E-learning
Zelfstudie 
Klassikaal

€ 1417,50
€ 1917,50
€ 2417,50

Prijzen inclusief één examen, en alle lesmaterialen.

Governance Specialist

Certified Cloud Governance Specialist

Een Certified Cloud Governance Specialist heeft aantoonbare vaardigheden in het definiëren, vaststellen en evoluerende van bestuurlijke controles. Tevens diepgaande kennis van specifiek kaders voor op Cloud gebaseerde IT-middelen en platforms ter ondersteuning van de organisatorische en technologische Governance eisen.

Om deze certificering te bereiken, moeten de volgende examens worden afgesloten met een positief resultaat:

• Examen C90.01: Fundamenteel Cloud Computing
• Examen C90.02: Cloud Technology Concepts
• Examen C90.10: Fundamenteel Cloud Governance
• Examen C90.11: Geavanceerde Cloud Governance
• Examen C90.12: Cloud Governance Lab

Deze Certified Cloud Professional cursus biedt een end-to-end dekking van de fundamentele onderwerpen zowel op technologisch als op zakelijke gebied. De inhoud van de cursus is opgedeeld in een reeks van modulaire onderdelen, die elk vergezeld gaan van één of meer praktische oefeningen.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Fundamentele Cloud Computing terminologie en concepten;
• Basis van virtualisatie;
• Specifieke kenmerken en Cloud definitie;
• Inzicht in schaalbaarheid, On-demand en gebruik;
• Voordelen, uitdagingen en risico's van hedendaagse Cloud computing-platforms en Cloud Services;
• Cloud Resource Administrator en eigenaar van rollen;
• Cloud Service en Cloud Service klant rollen;
• Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS), Cloud Delivery Modellen;
• De combinatie van Cloud Delivery modellen;
• Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud en Cloud Deployment Modellen;
• Business kosten, metrieken en formules voor het vergelijken en berekenen van kosten voor Cloud- en On-Premise oplossingen;
• Service Level Agreements (SLA's) voor op Cloud gebaseerde IT resources;
• Formules voor de berekening van rating en SLA Quality of service kenmerken.

Deze cursus verkent een aantal van de meest belangrijke en relevante technologie gerelateerde onderwerpen die betrekking hebben op de hedendaagse Cloud computing platforms. De inhoud van de cursus gaat niet in op de uitvoering of programmering, maar in plaats daarvan wordt er ingezoomd op het conceptueel niveau. Gerichte onderwerpen in de Cloud service architectuur en Cloud security. Dit om bedreigingen, technologieën, virtualisatie en verwerking van gegevens aan te snappen.

 

Bewezen technologieën worden gedefinieerd en geclassificeerd als architectonische bouwstenen genaamd "mechanismen". Het doel van deze cursus is om Cloud computing gerelateerde technologische onderwerpen te introduceren. Dit op een manier die toegankelijk is voor een breed scala van IT-professionals. Deelnemers krijgen een goed begrip van de fundamentele mechanismen van een Cloud-platform en hoe de verschillende bewegende delen kunnen worden gecombineerd. Ook wordt geleerd hoe gemeenschappelijke dreigingen en valkuilen aan te pakken.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Cloud Computing mechanismen en Architectural Building Blocks opzetten;
• Virtual Servers, Prêt-à-omgevingen, Failover Systems, en Pay-for-Use Monitors;
• Cloud Balancing en Cloud Bursting Architectures;
• Voorkomende risico's, bedreigingen en kwetsbaarheden van op Cloud gebaseerde diensten en Cloud-hosted oplossingen;
• Cloud Security mechanismen die worden gebruikt om bedreigingen en aanvallen tegen te gaan;
• Inzicht in op Cloud gebaseerde beveiliging. Virtual Server afbeeldingen;
• Cloud Service Implementatie mediums (inclusief Web Services en REST Services);
• Cloud Storage voordelen en uitdagingen;
• Cloud Storage Services, technologieën en benaderingen;
• Niet-Relational (NoSQL) Opslag, vergeleken met relationele opslag;
• Cloud Service, het testen en de overwegingen. Test types.

Deze cursus behandelt de elementen binnen een Cloud governance kader en behandelt de belangrijkste concepten en lifecycle stadia waarop Cloud governance voorschriften en processen worden toegepast.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Inzicht SOA governance programma's, modellen en Controls;
• Gemeenschappelijke Cloud project Lifecycle fasen;
• Organisatorische rollen van Cloud projecten;
• Cloud Governance Framework Components;
• Hoe en waar Cloud Governance Frameworks in relatie tot Lifecycle Fasen;
• Cloud Project Rollen in relatie tot Governance Frameworks;
• Cloud Governance Leefregels;
• Cloud Governance Processen;
• De oprichting van een SOA Governance Programma.

Deze cursus als een voortzetting van de cursus module 10. Hierin worden een reeks van geavanceerde Cloud governance onderwerpen ingevoerd.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Cloud governance Automatisering taken en technologie soorten;
• Gemeenschappelijke Cloud governance technologie producten;
• Cloud Service Informatie en SLA governance;
• Cloud bestuur Adoptie Planning;
• In kaart brengen van een Cloud governance Framework Architectural;
• Beleidsgestuurde Cloud governance;
• Beperkende Cloud governance framework.

Een voortzetting van de cursus modules 10 en 11. Deze hands-on cursus behandelt de kaders, modellen, methoden en strategieën door middel van een reeks oefeningen. De lab style oefeningen bieden een aantal aan Cloud computing governance gerelateerde problemen in relatie tot het Cloud service lifecycle governance programma's.

 

Tevens oefenstof in het toepassen van Cloud governance voorschriften en processen in reactie op de business requirements.