Certified Cloud Technology Professional

In deze training leer je aantoonbare vaardigeden in Cloud concepten, IT-middelen en uitvoerings-mechanismen.

Module 1, 2 en 3

E-learning
Zelfstudie 
Klassikaal

€ 918,50
€ 1218,50
€ 1518,50

Prijzen inclusief één examen, en alle lesmaterialen.

Technology Professional

Certified Cloud Technology Professional

Een Certified Cloud Technology Professional heeft aantoonbare vaardigheden in Cloud concepten, IT-middelen, en uitvoeringsmechanismen. De Certified Cloud Technology Professional kan deze toepassen in, en gebruiken bij evaluaties van gemeenschappelijk gebruik van modellen, zoals de Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) en Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Een goed begrip van de fundamentele Cloud computing concepten en terminologie zijn een tweede natuur voor de Cloud Technology Professional. Ook de voordelen, nadelen, en de algemene consequenties van het gebruik van Cloud computing en de Cloud beveiligings mechanisme.

Bovendien moet de Cloud Technology Professional over de mogelijkheden bezitten om Cloud computing te betrekken bij de realisatie van specifieke kenmerken, voordelen en doelen die zijn toegewezen aan Cloud-omgevingen en/of op Cloud gebaseerde oplossingen. Daarnaast is de Cloud Technology Professional in staat gemeenschappelijke dreigingen en uitdagingen voor Cloud-diensten met ondersteunende IT-middelen te identificeren. Ook het optimaal benutten van Privacy en Security is onderdeel hiervan. 

Om deze certificering te bereiken, moeten de volgende examens worden afgesloten met een positief resultaat

• Examen C90.01: Fundamenteel Cloud Computing
• Examen C90.02: Cloud Technology Concepts
• Examen C90.03: Cloud Technology Lab

Het doel van deze certificering is bewezen inzicht en mogelijkheden van gemeenschappelijke, fundamentele technologische Cloud computing concepten.

Deze Certified Cloud Professional cursus biedt een end-to-end dekking van de fundamentele onderwerpen zowel op technologisch als op zakelijke gebied. De inhoud van de cursus is opgedeeld in een reeks van modulaire onderdelen, die elk vergezeld gaan van één of meer praktische oefeningen.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Fundamentele Cloud Computing terminologie en concepten;
• Basis van virtualisatie;
• Specifieke kenmerken en Cloud definitie;
• Inzicht in schaalbaarheid, On-demand en gebruik;
• Voordelen, uitdagingen en risico's van hedendaagse Cloud computing-platforms en Cloud Services;
• Cloud Resource Administrator en eigenaar van rollen;
• Cloud Service en Cloud Service klant rollen;
• Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS), Cloud Delivery Modellen;
• De combinatie van Cloud Delivery modellen;
• Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud en Cloud Deployment Modellen;
• Business kosten, metrieken en formules voor het vergelijken en berekenen van kosten voor Cloud- en On-Premise oplossingen;
• Service Level Agreements (SLA's) voor op Cloud gebaseerde IT resources;
• Formules voor de berekening van rating en SLA Quality of service kenmerken.

Deze cursus verkent een aantal van de meest belangrijke en relevante technologie gerelateerde onderwerpen die betrekking hebben op de hedendaagse Cloud computing platforms. De inhoud van de cursus gaat niet in op de uitvoering of programmering, maar in plaats daarvan wordt er ingezoomd op het conceptueel niveau. Gerichte onderwerpen in de Cloud service architectuur en Cloud security. Dit om bedreigingen, technologieën, virtualisatie en verwerking van gegevens aan te snappen.

 

Bewezen technologieën worden gedefinieerd en geclassificeerd als architectonische bouwstenen genaamd "mechanismen". Het doel van deze cursus is om Cloud computing gerelateerde technologische onderwerpen te introduceren. Dit op een manier die toegankelijk is voor een breed scala van IT-professionals. Deelnemers krijgen een goed begrip van de fundamentele mechanismen van een Cloud-platform en hoe de verschillende bewegende delen kunnen worden gecombineerd. Ook wordt geleerd hoe gemeenschappelijke dreigingen en valkuilen aan te pakken.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Cloud Computing mechanismen en Architectural Building Blocks opzetten;
• Virtual Servers, Prêt-à-omgevingen, Failover Systems, en Pay-for-Use Monitors;
• Cloud Balancing en Cloud Bursting Architectures;
• Voorkomende risico's, bedreigingen en kwetsbaarheden van op Cloud gebaseerde diensten en Cloud-hosted oplossingen;
• Cloud Security mechanismen die worden gebruikt om bedreigingen en aanvallen tegen te gaan;
• Inzicht in op Cloud gebaseerde beveiliging. Virtual Server afbeeldingen;
• Cloud Service Implementatie mediums (inclusief Web Services en REST Services);
• Cloud Storage voordelen en uitdagingen;
• Cloud Storage Services, technologieën en benaderingen;
• Niet-Relational (NoSQL) Opslag, vergeleken met relationele opslag;
• Cloud Service, het testen en de overwegingen. Test types.

Deze cursus module geeft de deelnemers een reeks aan praktische oefeningen. Hiervoor zijn cases gedefinieerd en deelnemers worden getest op basis van hun kennis van de onderwerpen die eerder behandeld in de modules 1 en 2. Het invullen van dit lab zal inzicht bieden op cruciale gebieden die meer aandacht nodig hebben. Daarnaast ontstaat er inzicht in eigen vaardigheid in Cloud computing concepten, technologieën en praktijken als ze zijn toegepast en gecombineerd om echte problemen op te lossen.

 

Deze cursus biedt een set vaardigheden en gedetailleerde oefeningen. Zowel individuele als collectieve oefeningen worden geboden om een ​​aantal onderling samenhangende problemen op te lossen. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een beoordeling, meting en planning voor de inzet van op Cloud gebaseerde IT-middelen. En tot vaststelling van de architectuur van Cloud computing technologie op basis van Software- as-a-service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) en infrastructure-as-a-Service (IaaS) en delivery modellen.

 

De Certified Cloud Trainer werkt nauw samen met de deelnemers om ervoor te zorgen dat alle oefeningen volledig en nauwkeurig worden uitgevoerd. Voor individuele afronding van deze cursus in het kader van de module 3 Self-Study Kit, een aantal supplementen zijn bedoeld om de deelnemers oefeningen uit te laten voeren met begeleiding en talrijke informatie bronnen.

Andere trainingen: