Certified Cloud Virtualisatie Specialist

In deze cursus vergaar je Kennis en vaardigheid in technologieën, platforms en praktijk in moderne virtualisatie omgevingen en architecturen.

Module 1, 2, 16, 17 en 18

E-learning
Zelfstudie 
Klassikaal

€ 1417,50
€ 1917,50
€ 2417,50

Prijzen inclusief één examen, en alle lesmaterialen.

Virtualization Specialist

Certified Cloud Virtualisatie Specialist

Een Certified Cloud Virtualisatie Specialist heeft bewezen kennis en vaardigheid in technologieën, platforms en praktijk in moderne virtualisatie omgevingen en op Cloud gebaseerde virtualisatie architecturen.

Om deze certificering te bereiken moeten de volgende examens worden afgesloten met een positief resultaat:

• Examen C90.01: Fundamenteel Cloud Computing
• Examen C90.02: Cloud Technology Concepts
• Examen C90.16: Fundamenteel Cloud Virtualisatie
• Examen C90.17: Geavanceerde Cloud Virtualisatie
• Examen C90.18: Cloud Virtualisatie Lab

Deze Certified Cloud Professional cursus biedt een end-to-end dekking van de fundamentele onderwerpen zowel op technologisch als op zakelijke gebied. De inhoud van de cursus is opgedeeld in een reeks van modulaire onderdelen, die elk vergezeld gaan van één of meer praktische oefeningen.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Fundamentele Cloud Computing terminologie en concepten;
• Basis van virtualisatie;
• Specifieke kenmerken en Cloud definitie;
• Inzicht in schaalbaarheid, On-demand en gebruik;
• Voordelen, uitdagingen en risico's van hedendaagse Cloud computing-platforms en Cloud Services;
• Cloud Resource Administrator en eigenaar van rollen;
• Cloud Service en Cloud Service klant rollen;
• Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS), Cloud Delivery Modellen;
• De combinatie van Cloud Delivery modellen;
• Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud en Cloud Deployment Modellen;
• Business kosten, metrieken en formules voor het vergelijken en berekenen van kosten voor Cloud- en On-Premise oplossingen;
• Service Level Agreements (SLA's) voor op Cloud gebaseerde IT resources;
• Formules voor de berekening van rating en SLA Quality of service kenmerken.

Deze cursus verkent een aantal van de meest belangrijke en relevante technologie gerelateerde onderwerpen die betrekking hebben op de hedendaagse Cloud computing platforms. De inhoud van de cursus gaat niet in op de uitvoering of programmering, maar in plaats daarvan wordt er ingezoomd op het conceptueel niveau. Gerichte onderwerpen in de Cloud service architectuur en Cloud security. Dit om bedreigingen, technologieën, virtualisatie en verwerking van gegevens aan te snappen.

 

Bewezen technologieën worden gedefinieerd en geclassificeerd als architectonische bouwstenen genaamd "mechanismen". Het doel van deze cursus is om Cloud computing gerelateerde technologische onderwerpen te introduceren. Dit op een manier die toegankelijk is voor een breed scala van IT-professionals. Deelnemers krijgen een goed begrip van de fundamentele mechanismen van een Cloud-platform en hoe de verschillende bewegende delen kunnen worden gecombineerd. Ook wordt geleerd hoe gemeenschappelijke dreigingen en valkuilen aan te pakken.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Cloud Computing mechanismen en Architectural Building Blocks opzetten;
• Virtual Servers, Prêt-à-omgevingen, Failover Systems, en Pay-for-Use Monitors;
• Cloud Balancing en Cloud Bursting Architectures;
• Voorkomende risico's, bedreigingen en kwetsbaarheden van op Cloud gebaseerde diensten en Cloud-hosted oplossingen;
• Cloud Security mechanismen die worden gebruikt om bedreigingen en aanvallen tegen te gaan;
• Inzicht in op Cloud gebaseerde beveiliging. Virtual Server afbeeldingen;
• Cloud Service Implementatie mediums (inclusief Web Services en REST Services);
• Cloud Storage voordelen en uitdagingen;
• Cloud Storage Services, technologieën en benaderingen;
• Niet-Relational (NoSQL) Opslag, vergeleken met relationele opslag;
• Cloud Service, het testen en de overwegingen. Test types.

Deze cursus biedt een solide, end-to-end, fundamentele dekking van virtualisatie technologieën, types en mechanismen.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Een korte geschiedenis van virtualisatie;
• Virtualization begrippen en definities;
• Traditionele versus Contemporary Virtualisation;
• 10 Virtualisatie Types (inclusief Data Center, opslag, Application, Desktop,  Netwerk, Server, etc.);
• 18 Virtualisatie Mechanisms (inclusief Virtualization Agent, Virtual Server State Manager,
Virtual Appliance, Virtual Firewall, etc.);
• Virtual Machines, hypervisors Drill-Down;
• vCPU, vRAM, vDisk, Virtual Virtual Conversion;
• Think Provisioning, Virtual Switches, NIC Teaming;
• Dienst Virtualisatie ROI en strategische voordelen;
• Virtualisatie overwegingen voor Cloud providers en consumenten;
• Resource pooling and Management, Virtual Infrastructure and Management;
• Monitoring en KPI's;
• Capacity Planning & Management overwegingen.

Deze cursus bouwt voort op module 16 maar meer gericht op de praktijk. Management en design onderwerpen voor op Cloud gebaseerde eigentijds virtualisatie komen aan de orde. Gemeenschappelijke Cloud virtualisatie oplossingen krijgen aandacht.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Connectiviteit en toegankelijkheid (inclusief Virtual Server en Virtual Switch Isolatie, NAT / Host en Externe Connectivity);
• Prestatie & Capaciteit (inclusief Direct I / O en Single Root I / O virtualisatie, LUN Access en NIC Teaming);
• Schalen (waaronder Elastic Resources, load balanced Virtual Server en Virtual Schakelaars en Resource Workload Management);
• Hosting (met inbegrip van verschillende vormen van Virtual Server en Host Affiniteit / Non Affinity, evenals geheugen en Stroomverbruik Reduction);
• Failover & Recovery (inclusief Resource Pooling en Reservering, Auto Crash Recovery, Hypervisor Clustering, redundante fysieke verbindingen en Zero Downtime);
• Migratie & Relocation (inclusief Cross-Hypervisor Workload Mobility, Non-Disruptive service Relocation, Persistent Virtual Network configuraties, Virtual Server Folder Migration, Virtual Disk Splitting en Stateless hypervisors).