Certified Cloud Security Specialist

In deze cursus vergaar je kennis van gemeenschappelijke bedreigingen van de veiligheid, veiligheidscontroles en aanverwante technologieën.

Module 1, 2, 7, 8 en 9

E-learning
Zelfstudie 
Klassikaal

€ 1417,50
€ 1917,50
€ 2417,50

Prijzen inclusief één examen, en alle lesmaterialen.

Security Specialist

Certified Cloud Security Specialist

Een Certified Cloud Security Specialist heeft kennis van de gemeenschappelijke bedreigingen van de veiligheid, veiligheidscontroles en aanverwante technologieën.

Daarnaast kent de Certified Cloud Security Specialist de praktijk met betrekking tot het beveiligen van Cloud platforms, Cloud-diensten en de bijbehorende IT middelen.

Om deze certificering te bereiken, moeten de volgende examens worden afgesloten met een positief resultaat:

• Examen C90.01: Fundamenteel Cloud Computing
• Examen C90.02: Cloud Technology Concepts
• Examen C90.07: Fundamenteel Cloud Security
• Examen C90.08: Geavanceerde Cloud Security
• Examen C90.09: Cloud Security Lab

Deze Certified Cloud Professional cursus biedt een end-to-end dekking van de fundamentele onderwerpen zowel op technologisch als op zakelijke gebied. De inhoud van de cursus is opgedeeld in een reeks van modulaire onderdelen, die elk vergezeld gaan van één of meer praktische oefeningen.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Fundamentele Cloud Computing terminologie en concepten;
• Basis van virtualisatie;
• Specifieke kenmerken en Cloud definitie;
• Inzicht in schaalbaarheid, On-demand en gebruik;
• Voordelen, uitdagingen en risico's van hedendaagse Cloud computing-platforms en Cloud Services;
• Cloud Resource Administrator en eigenaar van rollen;
• Cloud Service en Cloud Service klant rollen;
• Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS), Cloud Delivery Modellen;
• De combinatie van Cloud Delivery modellen;
• Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud en Cloud Deployment Modellen;
• Business kosten, metrieken en formules voor het vergelijken en berekenen van kosten voor Cloud- en On-Premise oplossingen;
• Service Level Agreements (SLA's) voor op Cloud gebaseerde IT resources;
• Formules voor de berekening van rating en SLA Quality of service kenmerken.

Deze cursus verkent een aantal van de meest belangrijke en relevante technologie gerelateerde onderwerpen die betrekking hebben op de hedendaagse Cloud computing platforms. De inhoud van de cursus gaat niet in op de uitvoering of programmering, maar in plaats daarvan wordt er ingezoomd op het conceptueel niveau. Gerichte onderwerpen in de Cloud service architectuur en Cloud security. Dit om bedreigingen, technologieën, virtualisatie en verwerking van gegevens aan te snappen.

 

Bewezen technologieën worden gedefinieerd en geclassificeerd als architectonische bouwstenen genaamd "mechanismen". Het doel van deze cursus is om Cloud computing gerelateerde technologische onderwerpen te introduceren. Dit op een manier die toegankelijk is voor een breed scala van IT-professionals. Deelnemers krijgen een goed begrip van de fundamentele mechanismen van een Cloud-platform en hoe de verschillende bewegende delen kunnen worden gecombineerd. Ook wordt geleerd hoe gemeenschappelijke dreigingen en valkuilen aan te pakken.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Cloud Computing mechanismen en Architectural Building Blocks opzetten;
• Virtual Servers, Prêt-à-omgevingen, Failover Systems, en Pay-for-Use Monitors;
• Cloud Balancing en Cloud Bursting Architectures;
• Voorkomende risico's, bedreigingen en kwetsbaarheden van op Cloud gebaseerde diensten en Cloud-hosted oplossingen;
• Cloud Security mechanismen die worden gebruikt om bedreigingen en aanvallen tegen te gaan;
• Inzicht in op Cloud gebaseerde beveiliging. Virtual Server afbeeldingen;
• Cloud Service Implementatie mediums (inclusief Web Services en REST Services);
• Cloud Storage voordelen en uitdagingen;
• Cloud Storage Services, technologieën en benaderingen;
• Niet-Relational (NoSQL) Opslag, vergeleken met relationele opslag;
• Cloud Service, het testen en de overwegingen. Test types.

Deze fundamentele cursus biedt een goede afgeronde, end-to-end presentatie van essentiële technieken, patronen en industrie technologieën voor de oprichting van cloud based security, controls en security architecturen. De cloud security fundamenten behandeld in module 2 worden voortgezet en aangevuld met de bedreiging van vandaag en de toekomst. Daarnaast worden Cloud beveiligingsmechanismen aangereikt.

 

De cursus behandelt vervolgens een reeks van Cloud security patronen die een verscheidenheid van onderwerpen, waaronder Cloud-netwerk security, identity en access management, in zich heeft.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Cloud Security Basics en Common Cloud Security Mechanisms;
• Cloud Security Threats en Threat categorisering Methodologie;
• Identificatie en behandeling van veel voorkomende bedreigingen;
• Cloud Network Security Patronen en ondersteunende mechanismen;
• Beveiliging van netwerkverbindingen en Cloud Authentication Gateways;
• Collaborative Monitoring en Logging, onafhankelijke Cloud Auditing;
• Cloud Identity en Access Management Patronen en ondersteunende mechanismen;
• Bundeling en inschakelen Secure Interoperabiliteit tussen Cloud Consumenten;
• Trust Assurance Patronen en Ondersteunende mechanismen;
• Trust Attest en oprichting.

Deze geavanceerde cursus behandelt Cloud beveiligingsmechanismen en architectonisch ontwerpen die gegevens en toegangscontrole regelt voor bijvoorbeeld virtuele machines. Daarnaast krijgt geotagging en BIOS veiligheid ruime aandacht.

 

De cursus legt ook de nadruk op gemeenschappelijke methoden die te gebruiken worden om aanvallen tegen te gaan. De cursus sluit af met het aantonen van relaties tussen bedreigingen, aanvallen en risico's via het modelleren van bedreiging.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Cloud Service Veiligheid Patronen en Ondersteunende mechanismen;
• Virtual Machine Platform Bescherming Patterns;
• Overwegingen bij het instellen Secure Ephemeral Perimeters;
• Cloud Resource Access Control;
• Permanente Loss Data Access Protection en cloud data Breach Protection;
• Geïsoleerde Trust Grenzen;
• De Attack Lifecycle en de Veiligheidsraad Lifecycle;
• Proactieve Mitigation vs. Incidentie Response;
• Bedreigingen, beveiligingslekken, Impacts van uitbuiting;
• Threat Modeling, bedreigingen en beperkende factoren.