Social Skilled Servicedesk

Wat is de CLAASS.IT servicedesk?

De primaire rol van CLAASS.IT servicedesk is om als centraal contactpunt te dienen voor het controleren/beheren van incidenten, het behandelen van de (aan)vragen van gebruikers en als communcatie kanaal tussen verscheidene service management functies en de gebruikers. Daarnaast speelt de servicedesk vaak een actieve rol bij het ontdekken van veranderingsverzoeken, contact met ondersteuningscontracten van derden, het management van software licenties en assistentie bij probleemmanagement.

 

In sommige organisaties zal CLAASS.IT als servicedesk geïntegreerd zijn in processen zoals:

• Introductieprogramma’s voor nieuwe werknemers
• Acquisitie integratie
• Data toegangsbeheer
• Leverancier/Partner onboarding en off-boarding
• Rapportage en metriek management
• Bedrijfscontinuïteitsmanagement
• Infrastructuur/Service monitoring

Voordelen van een CLAASS.IT servicedesk

Kostenbesparing en schaalbaarheid

Kostenbesparing en schaalbaarheid zijn de twee meest voorkomende voordelen waar bedrijven naar op zoek zijn bij de invoer van een ICT servicedesk. Een servicedesk met het juiste personeel kan veel van het routine-ICT werk aan. De servicedesk biedt de organisatie een relatief goedkope optie om het meer eenvoudige werk naar over te hevelen van dure programmeurs en experts, wat hun weer in staat stelt om op belangrijke dingen te focussen. De servicedesk biedt ook een manier om de globale operaties en gebruikers beter te ondersteunen.

Een vinger aan de pols bij de gebruikers

De servicedesk is het beginpunt van veel belangrijke ICT-processen en diensten. Daarom is het vaak de primaire interface tussen gebruikers, zakelijke processen en die ICT diensten die ze mogelijk maken. Deze interactie in de gaten houden biedt waardevolle inzichten in tevredenheid, meningen en dingen die mogelijk later nodig zijn.

Vroege waarschuwing voor potentiële problemen

Vanwege het grote aantal problemen en verzoeken dat de servicedesk behandelt kan het met de juiste data en tools als een tool dienen om problemen te voorkomen. CLAASS.IT servicedesk biedt een mogelijkheid tot proactief problem managment dat de algehele kwaliteit van de dienst ten goede komt.

Conclusie

Claass.it is de SOCIAL SKILLED ICT SERVICEDESK als een essentieel onderdeel van de ITSM functie van en voor moderne bedrijven. Nu technologie een steeds grotere rol speelt binnen bedrijven moet ervoor gezorgd worden dat al deze diensten goed werken voor onze klanten hun gebruikers. De CLAASS.IT servicedesk, met goed georganiseerde workflows, uitgebreide kennisbank en connecties met de rest van de ICT organisaties is decruciale link tussen klanten en hun gebruikers en de CLAASS.IT servicedesk.