Certified Cloud Capaciteit Specialist

In deze cursus vergaar je Kennis en vaardigheid op gebied van capaciteit planning, monitoring en het beheer van Cloud platforms.

Module 1, 2, 19, 20 en 21

E-learning
Zelfstudie 
Klassikaal

€ 1417,50
€ 1917,50
€ 2417,50

Prijzen inclusief één examen, en alle lesmaterialen.

Capacity Specialist

Certified Cloud Capaciteit Specialist

Een Certified Cloud Capaciteit Specialist heeft bewezen kennis en vaardigheden op gebied van capaciteit planning, monitoring en het beheer van Cloud platforms. Ook zorgt de Certified Cloud Capaciteit Specialist voor oplossingen binnen de technologie architectuur lagen, transparant groeien.

Om deze certificering te bereiken, moeten de volgende examens worden afgesloten met een positief resultaat:

• Examen C90.01: Fundamenteel Cloud Computing
• Examen C90.02: Cloud Technology Concepts
• Examen C90.19: Fundamenteel Cloud Capaciteit
• Examen C90.20: Geavanceerde Cloud Capaciteit
• Examen C90.21: Cloud Capaciteit Lab

Deze Certified Cloud Professional cursus biedt een end-to-end dekking van de fundamentele onderwerpen zowel op technologisch als op zakelijke gebied. De inhoud van de cursus is opgedeeld in een reeks van modulaire onderdelen, die elk vergezeld gaan van één of meer praktische oefeningen.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Fundamentele Cloud Computing terminologie en concepten;
• Basis van virtualisatie;
• Specifieke kenmerken en Cloud definitie;
• Inzicht in schaalbaarheid, On-demand en gebruik;
• Voordelen, uitdagingen en risico's van hedendaagse Cloud computing-platforms en Cloud Services;
• Cloud Resource Administrator en eigenaar van rollen;
• Cloud Service en Cloud Service klant rollen;
• Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS), Cloud Delivery Modellen;
• De combinatie van Cloud Delivery modellen;
• Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud en Cloud Deployment Modellen;
• Business kosten, metrieken en formules voor het vergelijken en berekenen van kosten voor Cloud- en On-Premise oplossingen;
• Service Level Agreements (SLA's) voor op Cloud gebaseerde IT resources;
• Formules voor de berekening van rating en SLA Quality of service kenmerken.

Deze cursus verkent een aantal van de meest belangrijke en relevante technologie gerelateerde onderwerpen die betrekking hebben op de hedendaagse Cloud computing platforms. De inhoud van de cursus gaat niet in op de uitvoering of programmering, maar in plaats daarvan wordt er ingezoomd op het conceptueel niveau. Gerichte onderwerpen in de Cloud service architectuur en Cloud security. Dit om bedreigingen, technologieën, virtualisatie en verwerking van gegevens aan te snappen.

 

Bewezen technologieën worden gedefinieerd en geclassificeerd als architectonische bouwstenen genaamd "mechanismen". Het doel van deze cursus is om Cloud computing gerelateerde technologische onderwerpen te introduceren. Dit op een manier die toegankelijk is voor een breed scala van IT-professionals. Deelnemers krijgen een goed begrip van de fundamentele mechanismen van een Cloud-platform en hoe de verschillende bewegende delen kunnen worden gecombineerd. Ook wordt geleerd hoe gemeenschappelijke dreigingen en valkuilen aan te pakken.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Cloud Computing mechanismen en Architectural Building Blocks opzetten;
• Virtual Servers, Prêt-à-omgevingen, Failover Systems, en Pay-for-Use Monitors;
• Cloud Balancing en Cloud Bursting Architectures;
• Voorkomende risico's, bedreigingen en kwetsbaarheden van op Cloud gebaseerde diensten en Cloud-hosted oplossingen;
• Cloud Security mechanismen die worden gebruikt om bedreigingen en aanvallen tegen te gaan;
• Inzicht in op Cloud gebaseerde beveiliging. Virtual Server afbeeldingen;
• Cloud Service Implementatie mediums (inclusief Web Services en REST Services);
• Cloud Storage voordelen en uitdagingen;
• Cloud Storage Services, technologieën en benaderingen;
• Niet-Relational (NoSQL) Opslag, vergeleken met relationele opslag;
• Cloud Service, het testen en de overwegingen. Test types.

Deze cursus biedt essentiële inhoud om capaciteit en instrumenten in de praktijk te brengen. Dit geldt ook voor het beheer van virtualisatie, opslag en netwerkcapaciteit, parameters en voorwaarden.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

• Capacity Management Drivers;
• Capacity Management Goals & Benefits;
• Fundamentele Concepts & Terminologie;
• Performance Management & Prestatie Data Collection;
• Workload Analyse & Cloud based Workload Management;
• Capaciteitsplanning;
• Demand Management;
• Business Capacity;
• Dienst Capaciteit;
• Resource Capacity;
• Efficiënte bedrijfsvoering en Milieu;
• Capaciteit grenzen;
• Netwerk & Monitoring System Requirements;
• Automatische Load Generation.

Deze cursus behandelt geavanceerde onderwerpen die betrekking hebben op capaciteitsbeheer, met de nadruk op berekening, planning en evaluatie.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

• Materials Requirements Planning (MRP);
• Capacity Requirement Planning (CRP);
• Capaciteit Berekeningen voor opslag, besturingssystemen, netwerken, enz.;
• Dienst Capaciteit schatting en berekening;
• Resource Capacity schatting en berekening;
• Virtualization Capacity schatting en berekening;
• Business Capacity Assessment voor Cloud providers en Cloud cnsumenten;
• Uitvoering van het capacity Management Plans;
• Het evalueren van Cloud providers capaciteit;
• Het creëren van een capaciteit Growth Chart;
• Dynamic Cloud based capacity;
• System Health & Capaciteit Reporting.

Een hands-on lab waarin deelnemers de concepten, modellen en praktijk, die in de vorige cursussen zijn behandeld, oefenen. Hierin wordt gevraagd te oefenen in het oplossen van Cloud capaciteitsproblemen en het creëren van Cloud capaciteit management oplossingen.