Certified Cloud Storage Specialist​

In deze cursus vergaar je kennis van mechanismen, apparaten, praktijk en algemene criteria van toepassing voor een Cloud Storage Specialist.

Module 1, 2, 13, 14 en 15

E-learning
Zelfstudie 
Klassikaal

€ 1417,50
€ 1917,50
€ 2417,50

Prijzen inclusief één examen, en alle lesmaterialen.

Storage Specialist

Certified Cloud Storage Specialist

Een Certified Cloud Storage Specialist heeft diepgaande kennis van mechanismen, apparaten, praktijk en de algemene criteria met betrekking tot Cloud storage technologieën en diensten.

Om deze certificering te bereiken, moeten de volgende examens worden afgesloten met een positief resultaat:

• Examen C90.01: Fundamenteel Cloud Computing
• Examen C90.02: Cloud Technology Concepts
• Examen C90.13: Fundamenteel Cloud Storage
• Examen C90.14: Geavanceerde Cloud Storage
• Examen C90.15: Cloud Storage Lab

Deze Certified Cloud Professional cursus biedt een end-to-end dekking van de fundamentele onderwerpen zowel op technologisch als op zakelijke gebied. De inhoud van de cursus is opgedeeld in een reeks van modulaire onderdelen, die elk vergezeld gaan van één of meer praktische oefeningen.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Fundamentele Cloud Computing terminologie en concepten;
• Basis van virtualisatie;
• Specifieke kenmerken en Cloud definitie;
• Inzicht in schaalbaarheid, On-demand en gebruik;
• Voordelen, uitdagingen en risico's van hedendaagse Cloud computing-platforms en Cloud Services;
• Cloud Resource Administrator en eigenaar van rollen;
• Cloud Service en Cloud Service klant rollen;
• Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS), Cloud Delivery Modellen;
• De combinatie van Cloud Delivery modellen;
• Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud en Cloud Deployment Modellen;
• Business kosten, metrieken en formules voor het vergelijken en berekenen van kosten voor Cloud- en On-Premise oplossingen;
• Service Level Agreements (SLA's) voor op Cloud gebaseerde IT resources;
• Formules voor de berekening van rating en SLA Quality of service kenmerken.

Deze cursus verkent een aantal van de meest belangrijke en relevante technologie gerelateerde onderwerpen die betrekking hebben op de hedendaagse Cloud computing platforms. De inhoud van de cursus gaat niet in op de uitvoering of programmering, maar in plaats daarvan wordt er ingezoomd op het conceptueel niveau. Gerichte onderwerpen in de Cloud service architectuur en Cloud security. Dit om bedreigingen, technologieën, virtualisatie en verwerking van gegevens aan te snappen.

 

Bewezen technologieën worden gedefinieerd en geclassificeerd als architectonische bouwstenen genaamd "mechanismen". Het doel van deze cursus is om Cloud computing gerelateerde technologische onderwerpen te introduceren. Dit op een manier die toegankelijk is voor een breed scala van IT-professionals. Deelnemers krijgen een goed begrip van de fundamentele mechanismen van een Cloud-platform en hoe de verschillende bewegende delen kunnen worden gecombineerd. Ook wordt geleerd hoe gemeenschappelijke dreigingen en valkuilen aan te pakken.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Cloud Computing mechanismen en Architectural Building Blocks opzetten;
• Virtual Servers, Prêt-à-omgevingen, Failover Systems, en Pay-for-Use Monitors;
• Cloud Balancing en Cloud Bursting Architectures;
• Voorkomende risico's, bedreigingen en kwetsbaarheden van op Cloud gebaseerde diensten en Cloud-hosted oplossingen;
• Cloud Security mechanismen die worden gebruikt om bedreigingen en aanvallen tegen te gaan;
• Inzicht in op Cloud gebaseerde beveiliging. Virtual Server afbeeldingen;
• Cloud Service Implementatie mediums (inclusief Web Services en REST Services);
• Cloud Storage voordelen en uitdagingen;
• Cloud Storage Services, technologieën en benaderingen;
• Niet-Relational (NoSQL) Opslag, vergeleken met relationele opslag;
• Cloud Service, het testen en de overwegingen. Test types.

Deze cursus is een uitbreiding van Cloud storage onderwerpen die zijn geïntroduceerd in Module 2. Module 13 biedt contant vanuit een technische en implementatie specifieke perspectief. Daarnaast wordt er diep ingegaan op de dekking van NoSQL en Cud storage diensten.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Fundamentele Storage Concepts (inclusief IOPS, Disk Throughput, etc.);
• Disk Storage Concepts (inclusief Access Time, zoektijd, Relational Wachttijd);
• File Systems & Volume Management (inclusief Distributed / geclusterde bestandssystemen, aaneenschakeling, partitioneren, enz.);
• RAID (Beschrijvingen, Vergelijking, Sancties);
• I / O & Capacity (Verticaal Tiering, Disk splitsen, enz.);
• Soorten Storage (Data Processing, Lokaal, Direct Attached, Remote);
• Opslag Niveaus (Block, Bestand, Object);
• Basis Storage Infrastructure Components (inclusief I / O-Flow, NIC's, opslag schakelaars, enz.);
• Backup Fundamentals (inclusief Snapshots, Ramp Recovery / Bescherming, Recovery Time, etc.).

Een aantal geavanceerde onderwerpen worden in deze cursus geïntroduceerd door de invoering van moderne technieken en apparaten in relatie tot Cloud storage. Daarnaast is er aandacht voor de exploratie van Cloud storage-architectuur door middel van design patronen en modellen.

 

De volgende belangrijkste onderwerpen worden behandeld:

 

• Cloud Storage Consumer Access Soorten;
• HBA Replication;
• IP en niet-IP-opslag;
• Fibre Channel-opslag en Fibre Channel over Ethernet;
• Voor-en Back-end Storage Device Components;
• Storage Netwerk Componenten;
• FC HBA's, iSCSI en FCoE) en Software adapters;
• LUN Presenteren en LUN Expansion (Striped en Aaneengeschakelde);
• LUN, Device en Path Masking;
• Fibre Channel Storage Area Network (FC SAN) Componenten;
• FCoE en Converged Infrastructure (waaronder FC Point-to-Point, Arbitrated Loop, Switched Fabric);
• Lossless Ethernet, Congestion Notification, Enhanced Transmission Selection;
• IP SAN, FCIP en IP Storage Isolatie.

Een hands-on lab waarin deelnemers de patronen, concepten, methoden, apparaten, en mechanismen die in de vorige cursussen zijn beha