Nieuwsbrief juli 2023

Er zijn nogal wat wijzigingen geweest in de abonnementen van Microsoft. Met name de prijzen zijn hierdoor de afgelopen tijd gewijzigd, wat ook gevolgen heeft voor de prijs.

Hieronder kunt u lezen wat de gevolgen zijn, en welke keuzes u heeft om voor u de beste optie (maand of jaar abonnement) hiervoor af te nemen bij ons.

Abbonementsprijzen Microsoft licenties:

Microsoft Office 365 Business Standaard
Microsoft Office 365 Business Basic
Microsoft Exchange On-line

Microsoft onderscheid 2 soorten abonnementen:
Bij een licentie binnen een abonnement is er de keuze tussen een maandelijks of een jaarlijkse vergoeding. De jaarlijkse vergoeding is in verhouding goedkoper dan het maandelijkse abonnement. Het voordeel van een maandelijks abonnement is dat deze maandelijks opzegbaar is.

Ons is gevraagd de abonnementsprijzen aan te passen aan de standaarden van Microsoft zoals u die kan vinden op de website van Microsoft, zie hieronder.
Wij kiezen standaard bij het aangaan van het abonnement voor maandabonnementen. Opzeggen van de licentie kan dan per maand.

De prijzen voor de Maandabonnementen, per maand, zijn als volgt:

Microsoft Office 365 Business Standaard, € 14,04
Microsoft Office 365 Business Basic, € 6,72
Microsoft Exchange On-line, € 4,44

Wij zullen de factuur per augustus 2023 hierop aanpassen.
Het is ook mogelijk deze maandbedragen, jaarlijks in 1x te betalen. Echter wordt hier geen korting op gegeven.

 Abonnementen. De jaarabonnementen zijn wel per maand te betalen.

Wanneer door bijvoorbeeld vertrek van een medewerker het abonnement binnen een jaar zou moeten vervallen, dan vervalt deze aan het einde van het jaarcontract. Hergebruik, bijvoorbeeld doordat een nieuwe medewerker start, is wel mogelijk.

Korting op de jaar abonnementen.

De prijzen voor de Jaarabonnementen, per maand, zijn als volgt:

Microsoft Office 365 Business Standaard, € 11,70
Microsoft Office 365 Business Basic, € 5,60
Microsoft Exchange On-line, € 3,70

Als u, uw maandabonnement wilt wijzigen naar een jaarabonnement. Dan ontvangen wij graag een bericht hierover. Al vast bedankt!
Heeft uw vragen stel ze gerust!
Bel, app of mail. 

Groet, Team Claass.it

0318-760097